Atex direktiivi jargimise deklaratsioon

https://neoproduct.eu/ee/prolesan-pure-looduslik-salenemise-retsept-ilma-yo-yo-efektita/

ATEX-direktiiv omaenda õiguskorras kehtestati 28. juulil 2003. Suunab plahvatusohtlikele pindadele rakendatavatele toodetele. Kõnealused tooted peavad vastama rangetele nõuetele, mis on piiratud mitte ainult ohutuse, vaid ka tervise kaitsega. ATEX-direktiiv sisaldab vastavushindamismenetlusi.

Vaadeldava normatiivse akti sätete osas sõltub turvalisuse tase ja pealegi kõik vooluga seotud hindamisprotseduurid suuresti keskkonnaohtlikkusest, milles spetsiaalne seade töötab.ATEX-direktiiv sätestab ranged nõuded, millele toode peab vastama, et seda saaks kasutada plahvatusohtlikel pindadel. Kuid millistes tsoonides nad asuvad? Esiteks räägime kivisöekaevandustest, kus on eriti suur metaani või söetolmu plahvatuse oht.

ATEX-direktiivis on seadmete detailne jaotus kvaliteedile. Neid on kaks. Põhirühma kuuluvad seadmed, mis on kohandatud kaevanduse maa-aluses ruumis, kus võib esineda metaani plahvatusoht. Teine osa ühendatakse seadmetega, mis ulatuvad järgmistesse kohtadesse ja mida võib plahvatusohtlik keskkond ohustada.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse olulised üldnõuded kõigile istmeseadmetele kohtades, kus on metaani / söetolmu plahvatuse oht. Tähtsamad nõuded on aga olulised selleks, et hõlpsalt leida ühtlustatud piirides.

Tuleks märkida, et plahvatusohtlikes piirkondades kasutamiseks lubatud seadmed tuleks märgistada CE-märgisega. Identifitseerimisnumbrile järgneb teavitatud asutuse identifitseerimisnumber, mis peaks olema selge, nähtav, hävimatu ja loetav.

Teavitav asutus kontrollib kogu rajatise turvaorganismi või üksikuid tööriistu, et tagada vastavus kehtivatele mudelitele ja direktiivi nõuetele. Samal ajal tuleks meeles pidada, et alates 20. aprillist 2016 asendatakse praegune direktiiv uue ATEX-i teabega 2014/34 / EL.