Farex topaz fiskaalse printeri juhised

Rahandusministri 28. novembri 2008. aasta määruse tugevuse tõttu peab igal finants- ja maksuprinteril olema iga kahe aasta tagant vajalik tehniline kontroll. Sularahakassa omanik, kes seda formaalsust ei täida, karistatakse. Esimene tagajärg on maksuhalduri nõue maksusoodustuse ja seadusjärgse intressi hüvitamise eest, mis tekib kuriteo toimumise kuupäevast. Teine karistus on mandaat, mis võib olla kuni 500 zloti. Väärib märkimist, et kasutaja on ülevaatuse kuupäeva säilitamise seisukohalt oluline, siis on tal täna kontrollkuupäev.Mida hooldab tehnik ideaalselt?

Noh, nimetus "tehniline läbivaatamine" kassaaparaatide kontekstis on üsna eksitav. Miks? Kuna kontrolli käigus kontrollitakse ainult neid kassaaparaadi elemente, mida nad ütlevad käibe registreerimiseks. Sõjaväelane ei otsi vigu, mis võivad suunata kogu kassaaparaadi funktsionaalsust, vaid keskendun vaid ülalmainitud osadele ka nende elementidele, kelle vigane elu võib mõjutada maksmisele kuuluva maksu vale arvutamist.

Millised on kassasüsteemi läbivaatamise kulud?Kogu kassaaparaadi ülevaatamiseks hõlmab see koos iga leheküljega tavaliselt 100 kuni 300 zloti.

Kui palju on ülevaatus?Läbivaatamine kestab umbes tund, maksimaalselt kaks tundi, nii et ta tahab olla hooldustehnikust kesksel kohal. Loomulikult ei pea me oma teenust teenima, vaid me võime paluda, et selle tehnika eest vastutavad isikud jõuaksid lähedasele ettevõttele, see loetakse täiendavaks teenuseks, mis tähendab, et me maksame lisatasusid. Tasub meenutada, et ülevaatamiseks sobib ainult hooldusraamatusse tutvustatud hooldustehnik. Seejärel toob see kaasa asjaolu, et kõik tehniku poolt teostatavad tegevused tuleb tööle võtta. Samuti peavad kanded olema selged, mida kinnitab ettevõtte töötaja allkiri ja pitseriga varustatud.Selle protseduuri kohta on väga oluline teada, sest ettevõtte hinnad ei ole suured ja tehniline ülevaade ei kesta kaua.