Kokkuleppel maksuhalduriga kui palju

Iga maksumaksja, kes müüb kaupu finantsasutustele, on kohustatud registreerima käivet kassaaparaadi abil. See on viis, kuidas teha maksuhalduritega korralikke lahendusi. See kehtib õiguse kohta & nbsp; seadus on vaieldamatu.

Aga vale kassas?

Sellistes positsioonides, mis on varustatud nn reservvaraga, on väärt. Selle käsutamine ei ole seadusest tulenev nõue, mistõttu on juhi tehases vajalik sellist väljumist mõelda juba varakult. Ideaalis kogub see teist tüüpi hädaolukordades, mis vajavad nõuetekohast remonti. Tegelikult sätestab käibemaksuseadus selgelt, et käibemaksu reservireservi kaudu registreerimise võimaluse puudumise korral peaks maksumaksja müügi lõpetama. Reservfond võib kaitsta tarbetute ja ettearvamatute seisakute eest raamatutes. Väärib märkimist, et varakassast kinnisvara valmisolekut tuleb maksuhaldurile teatada, rääkides seadmete riketest ja vahetada teavet asendusseadme kohta.

Kahjuks, nagu on juba lisatud, seostatakse kassaaparaadi puudumist, sealhulgas ka reservi suurust, vajadusega lõpetada müük. Müügi lõpuleviimist ei ole võimalik ette valmistada ning sellised tellimused on ebaseaduslikud ja võivad koguneda koos tagajärgedega suure finantskoormuse struktuuris. Ei räägi olukorrast, kus töövõtja saab kviitungi.

Remonditöökoja remonditeenuse, postiteenuse maksumuse trükikodade ja maksuhaldurite ebaõnnestumisest peaks olema lihtne teavitada käibemaksu registri toimimisest seadme parandamise tunni kohta ning täpselt kliente müügi katkemise kohta.

Ainult online-oksjoni edukuses ei pea ettevõtja oma tegevust peatama, kuid see eeldab mitmeid tingimusi, mis peavad olema täidetud - hoitavaid dokumente tuleb selgelt arvestada, millistele kaupadele makse vastu võeti; makse tuleb teha elektrooniliselt või posti teel. Sellisel kujul on müüjal - maksumaksjal õigus lisada käibemaksu arve.