Matemaatiline programm

Tänapäeval kaitses ta FEM-i uute arvutimeetodite (lõplike elementide meetod väga kiire arendamisega klubi ennast väga olulise tööriistaga, mis võimaldas erinevate konstruktsioonide arvulist analüüsi. FEM-i modelleerimine on leidnud väga kiire rakenduse praktiliselt kõigis neis tehnikavaldkondades ja rakendusmatemaatikas. Lihtsustatult öeldes on FEM kõva meetod diferentsiaal- ja osavõrrandite lahendamiseks (pärast mugavas ruumis diskrediteerimist.

Mis on FEMLõplike elementide meetod on praegu üks populaarsemaid arvutimeetodeid stressi, üldiste jõudude, deformatsioonide ja nihke määramiseks uuritud struktuurides. FEM modelleerimine põhineb jagamisel lõplikuks arvuks lõplike elementideks. Iga üksiku elemendi riigis saab teha mõningaid lähendusi ja kõik tundmatud (peamiselt nihked esitatakse spetsiaalse interpoleerimisfunktsiooni abil, kasutades teoste endi väärtust suletud arvu punktides (üldtuntud kui sõlmed.

FEM modelleerimise rakendamineUuel ajal uuritakse FEM-meetodi abil kõigi deformatsioonide konstruktsioonitugevust, pinget, nihkumist ja simulatsiooni. Arvutimehaanikas (CAE saab seda vormi kasutada ka soojusvoo ja vedeliku voo uurimiseks. FEM-meetod on ideaalselt lubatud dünaamika, masina staatika, kinemaatika ning magnetostaatilise, elektromagnetilise ja elektrostaatilise koostoime otsimiseks. FEM-modelleerimise saab paigaldada 2D-sse (kahemõõtmelisse ruumi, kus diskreetimine langeb konkreetse osakonna jagamiseks kolmnurkadeks. Selle meetodi abil saame loendada väärtused, mis ilmuvad antud programmi ristlõikes. Sellel meetodil on siiski mingeid piiranguid, mis teil peaksid olema.

https://hallu24.eu/ee/Hallu Forte - Tõhus lahendus ilusatele jalgadele ilma deformatsioonita haluks!

FEM-meetodi suurimad plussid ja miinusedFEM-i olulisim eelis on absoluutne võimalus saada sobivaid tulemusi isegi väga ohtlike kujundite puhul, mille jaoks oleks tavaliste analüütiliste arvutuste tegemine väga keeruline. Ettevõtluses tähendab see, et mõnda küsimust saab arvutimällu korrata, ilma et oleks vaja ehitada kulukaid prototüüpe. Selline mehhanism hõlbustab oluliselt kogu projekteerimisprotsessi.Uuritud ala jagunemine veelgi väiksemateks elementideks annab täpsemad arvutustulemused. Peaks meeles pidama plussi ja seda, et praegu ostetakse seda palju suurema nõudlusega kaasaegsete arvutite arvutusvõimsuse järele. Peaks rohkem meeles pidama ja et sellisel juhul tuleks tõsiselt hinnata mõningaid arvutusvigu, mis tulenevad töödeldud väärtuste arvukatest lähendamistest. Kui uuritav ala ehitatakse mitmest sajast tuhandest erinevast elemendist, mis on hõivatud mittelineaarsete omadustega, siis tuleb selles olukorras arvutust uute iteratsioonidena üsna palju muuta, nii et lõpplahendus oleks sobiv.